مهره خروسکی

جدید
مهره بولت یا مهره ی خروسکی برای اتصال پشت بند به واشر استفاده می شود و به علت فشار زیادی که در هنگام بتن ریزی بر روی قالب فلزی وارد می شود مهره خروسکی و واشر تخت باید از کیفیت بالایی برخوردار باشند تا بتوانند فشار حاصله از بتن را تحمل کنند .لذا توصیه می گردد که از مهره خروسکی که جنس آن از چدن نشکن (داکتیل) است استفاده شود که دارای ضریب ایمنی بالایی خواهد بود