پایگاه دانش

نحوه صحیح بستن کرپی

استفاده از بست های U شکل (Wire Rope Clips) برای محکم کردن حلقه سیم بکسل ، این روش شرایط خاصی داشته و مستلزم دقت فراوان در بستن صحیح بست ها می باشد ، از جمله این که گودی U بست ها بر روی بخش انتهایی سیم بکسل قرار گیرد و حداقل از 3 عدد بست برای هر حلقه استفاده شود علاه بر آن پس از محکم کردن اولیه بست ها باید بر حسب لزوم به طور منظم چک شده و محکم گردد این بست هادر صورت استفاده صحیح تا 80 % نیروی کشش سیم بکسل فولادی را حفظ می کنند .     بستن کرپی بر روی سیم بکسل استانداردهایی دارد که باید رعای ...

21 اردیبهشت 1398 ساعت 15:05