پایگاه دانش

نحوه صحیح بستن کرپی

21 اردیبهشت 1398 ساعت 15:05

استفاده از بست های U شکل (Wire Rope Clips) برای محکم کردن حلقه سیم بکسل ، این روش شرایط خاصی داشته و مستلزم دقت فراوان در بستن صحیح بست ها می باشد ، از جمله این که گودی U بست ها بر روی بخش انتهایی سیم بکسل قرار گیرد و حداقل از 3 عدد بست برای هر حلقه استفاده شود علاه بر آن پس از محکم کردن اولیه بست ها باید بر حسب لزوم به طور منظم چک شده و محکم گردد این بست هادر صورت استفاده صحیح تا 80 % نیروی کشش سیم بکسل فولادی را حفظ می کنند .

 

 


بستن کرپی بر روی سیم بکسل استانداردهایی دارد که باید رعایت شود تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود:

1 ) قطر سیم بکسل باید با شماره کرپی (بست بکسل) یکی باشد شماره کرپی همان قطر کرپی است .

2 ) تمامی کرپی ها باید در یک جهت بسته شوند .

3 ) کزپی ها باید طوری قرار گیرند که U کرپی طرف سر کوتاه تر سیم بکسل باشد .

4 ) تعداد کرپی ها بستگی به قطر سیم بکسل دارد به طور مثال تا قطر 15 میلی متر 3 عدد کرپی و از 15 میلی متر به بالا به ازای هر 5 میلی متر یک کرپی اضافه شود .

5 ) فاصله کرپی ها باید مساوی و فاصله بین دو کرپی باید به اندازه 6 برابر قطر سیم بکسل باشد.

6 ) مهره کرپی باید در زمان سفت کردن به اندازه 3/1 قطر اولیه سیم بکسل محکم و سفت گردد.